Privacy

Persoonlijke gegevens

Hier vind je de privacy verklaring van AFASProfitExpert.nl. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door deze website.
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel

Uw rechten

Onze plichten

Wie gaat er schuil achter AFASProfitExpert.nl

Je leest op dit moment de privacy verklaring op AFASPROFITEXPERT.NL. Dit is de gezamenlijke website van ERP Advanced Consultancy B.V. en Connect2Communicate B.V. Beide organisaties richten zich op ICT dienstverlening door respectievelijk het verlenen van ICT Consultancy en ICT Software. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door deze beide organisaties verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door onze organisatie, neem dan gerust contact op!

Doel

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door AFASProfitExpert.nl. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
AFASProfitExpert.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van AFASProfitExpert.nl. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met AFASProfitExpert.nl via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Ontvangers

Mailchimp
Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@afasprofitexpert.nl

Mijn Domein
De e-mail van AFASProfitExpert.nl wordt gehost bij Mijn Domein. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijn Domein.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door AFASProfitExpert.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@afasprofitexpert.nl

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met AFASProfitExpert.nl via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door AFASProfitExpert.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar AFASProfitExpert.nl. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van AFASProfitExpert.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

Uw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij AFASProfitExpert.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met AFASProfitExpert.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door AFASProfitExpert.nl. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij AFASProfitExpert.nl opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient AFASProfitExpert.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij AFASProfitExpert.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens 

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat AFASProfitExpert.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Onze plichten

AFASProfitExpert.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van AFASProfitExpert.nl via e-mail.

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan AFASProfitExpert.nl de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met AFASProfitExpert.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

AFASProfitExpert.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer AFASProfitExpert.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AFASProfitExpert.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Contact

Connect2Communicate B.V.
Rietschans 68
Postbus 8514
2352 BB Leiderdorp

ERP Advanced Consultancy B.V.
Rietschans 68
Postbus 8514
2352 BB Leiderdorp

Aanmelden voor nieuwsbrief