Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Advanced Consultancy B.V. & Connect2Communicate B.V. streven ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan we niet in de voor volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op deze website is van algemene aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Tevens aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie van de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 

De website kan hyperliks bevatten naar websites van derden.  Advanced Consultancy B.V. & Connect2Communicate B.V. hebben geen invloed op website van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Alle publicaties en uitingen op de website afasprofitexpert.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat we daar vooraf schriftelijk toestemmingen voor hebben gegeven.